Flight schedules

Star Air’s current Schedule:
Flight NoOriginDestinationDeparture ArrivalFrequencyEffective PeriodFlight TypeVia
OG101BLRHBX10:0511:00MON, WED, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG101BLRHBX09:5511:00FRI22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG101BLRHBX10:0511:00MON, WED, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG101BLRHBX09:5511:00FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG101/114BLR VDX10:0514:05MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGHUBBLI
OG101/114BLR VDX10:0514:05MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGHUBBLI
OG102HBXBLR17:4018:35MON, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG102HBXBLR17:5519:10WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG102HBXBLR17:4018:35MON, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG102HBXBLR17:5519:10WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG103HBXTIR13:2014:25MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG103HBXTIR13:2014:25MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG103/128HBXGBI13:2015:55MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGTIR
OG103/128HBXGBI13:2015:55MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGTIR
OG104TIRHBX11:5512:55MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG104TIRHBX11:5512:55MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG105BLRIXG10:0011:15MON01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG105BLRIXG10:5011:50FRI01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG105BLRIXG10:0011:15MON31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG105BLRIXG10:5011:50FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG105/107BLR ISK10:0017:40MON01 JUL 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG105/107BLR ISK10:5017:40FRI01 JUL 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG105/107BLR ISK10:0017:40MON31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG105/107BLR ISK10:5017:40FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG105/141BLR STV10:0013:30MON01 JUL 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG105/141BLR STV10:5013:30FRI01 JUL 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG105/141BLR STV10:0013:30MON31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG105/141BLR STV10:5013:30FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG106IXGBLR08:3509:30MON01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG106IXGBLR09:2010:20FRI01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG106IXGBLR08:3509:30MON31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG106IXGBLR09:2010:20FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG107IXGAMD09:1010:35MON, FRI, SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG107IXGAMD14:1515:50WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG107IXGAMD09:1010:35MON, FRI, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG107IXGAMD14:1515:50WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG107/125IXGKQH09:1012:15MON FRI SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGAMD
OG107/125IXGKQH09:1012:15MON FRI SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGAMD
OG108AMDIXG14:3516:15MON 22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG108AMDIXG14:3516:05FRI22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG108AMDIXG16:2017:55WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG108AMDIXG17:5519:30SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG108AMDIXG14:3516:15MON 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG108AMDIXG14:3516:05FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG108AMDIXG16:2017:55WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG108AMDIXG17:5519:30SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG111IXGBOM11:0512:15TUE, WED, THU, SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG111IXGBOM11:0512:15TUE, WED, THU, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG112BOMIXG12:4513:50TUE, WED, THU, SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG112BOMIXG12:4513:50TUE, WED, THU, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG112/107BOMAMD12:4515:50WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG112/107BOMAMD12:4515:50WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG112/137BOMJDH12:4516:25TUE, THU22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG112/137BOMJDH12:4516:25TUE, THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG112/OG153BOMTIR12:4515:30SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG114HBXVDX11:3014:05MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG114HBXVDX11:3014:05MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG115VDXHBX14:3017:05MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG115VDXHBX14:3017:05MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG115/102VDXBLR14:3018:35MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGHUBBLI
OG115/102VDXBLR14:3018:35MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGHUBBLI
OG117BLRGBI08:4009:45MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG117BLRGBI08:4009:45MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG117/127BLR TIR08:4011:30MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGGBI
OG117/127BLR TIR08:4011:30MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGGBI
OG117/133BLR VDX08:4012:45TUE THU SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGGBI
OG117/133BLR VDX08:4012:45TUE THU SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGGBI
OG118GBIBLR16:2517:45MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG118GBIBLR16:1017:15TUE, THU, SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG118GBIBLR16:2517:45MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG118GBIBLR16:1017:15TUE, THU, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG121IXGIDR12:5014:25TUE, THU 22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG121IXGIDR09:3011:05SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG121IXGIDR12:5014:25TUE, THU 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG121IXGIDR09:3011:05SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG121/123IXGKQH12:5016:00THU22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGINDORE
OG121/123IXGKQH09:3012:40SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGINDORE
OG121/123IXGKQH12:5016:00THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGINDORE
OG121/123IXGKQH09:3012:40SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGINDORE
OG122IDRIXG18:0019:30TUE, THU 22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG122IDRIXG14:5516:40SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG122IDRIXG18:0019:30TUE, THU 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG122IDRIXG14:5516:40SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG123IDRKQH14:5516:00TUE, THU, SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG123IDRKQH11:4012:40SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG123IDRKQH14:5516:00TUE, THU, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG123IDRKQH11:4012:40SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG124KQHIDR16:2517:30TUE, THU 22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG124KQHIDR13:2014:25SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG124KQHIDR13:1514:25SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG124KQHIDR16:2517:30TUE, THU 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG124KQHIDR13:2014:25SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG124KQHIDR13:1514:25SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG124/122KQHIXG16:2519:30THU22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGINDORE
OG124/122KQHIXG13:1517:00SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGINDORE
OG124/122KQHIXG16:2519:30THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGINDORE
OG124/122KQHIXG13:1517:00SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGINDORE
OG125AMDKQH11:0512:15MON, FRI, SAT01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG125AMDKQH14:1515:20WED01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG125AMDKQH11:0512:15MON, FRI, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG125AMDKQH14:1515:20WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG125/144AMDSTV14:1517:00WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGKQH
OG125/144AMDSTV14:1517:00WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGKQH
OG126KQHAMD12:5514:00MON, FRI01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG126KQHAMD12:4513:50WED01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG126KQHAMD16:2517:30SAT01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG126KQHAMD12:5514:00MON, FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG126KQHAMD12:4513:50WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG126KQHAMD16:2517:30SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG126/108KQHIXG12:4517:55WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGAMD
OG126/108KQHIXG12:5516:15MON, FRI22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGAMD
OG126/108KQHIXG16:2519:30SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGAMD
OG126/108KQHIXG12:4517:55WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGAMD
OG126/108KQHIXG12:5516:15MON, FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGAMD
OG126/108KQHIXG16:2519:30SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGAMD
OG127GBITIR10:2011:30MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG127GBITIR10:2011:30MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG127/104GBIHBX10:2012:55MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGTIR
OG127/104GBIHBX10:2012:55MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGTIR
OG128TIRGBI14:5515:55MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG128TIRGBI14:5515:55MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG128/118TIRBLR14:5517:45MON, WED, FRI, SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGGBI
OG128/118TIRBLR14:5517:45MON, WED, FRI, SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGGBI
OG133GBIVDX10:2012:45TUE, THU, SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG133GBIVDX10:2012:45TUE, THU, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG134VDXGBI13:1515:40TUE, THU, SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG134VDXGBI13:1515:40TUE, THU, SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG134/118VDXBLR13:1517:15TUE THU SAT22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGGBI
OG134/118VDXBLR13:1517:15TUE THU SAT31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGGBI
OG137IXGJDH14:1516:25TUE, THU22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG137IXGJDH14:0016:10SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG137IXGJDH14:1516:25TUE, THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG137IXGJDH14:0016:10SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG138JDHIXG16:5019:00TUE, THU22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG138JDHIXG16:4018:50SUN22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG138JDHIXG16:5019:00TUE, THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG138JDHIXG16:4018:50SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG141IXGSTV12:1013:30MON, FRI22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG141IXGSTV09:0510:30WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG141IXGSTV12:1013:30MON, FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG141IXGSTV09:0510:30WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG141/143IXGKQH12:3015:15MON, WED, FRI 22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGSURAT
OG141/143IXGKQH12:3015:15MON, WED, FRI 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGSURAT
OG142STVIXG17:3018:55MON, WED, FRI 22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG142STVIXG17:3018:55MON, WED, FRI 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG143STVKQH13:5515:15MON , FRI22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG143STVKQH10:5512:15WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG143STVKQH13:5515:15MON , FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG143STVKQH10:5512:15WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG143/126STVAMD10:5513:50WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGKQH
OG143/126STVAMD10:5513:50WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGKQH
OG144KQHSTV15:4517:05MON, FRI22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG144KQHSTV15:4017:00WED22 JUN 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG144KQHSTV15:4517:05MON, FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG144KQHSTV15:4017:00WED31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG144/142KQHIXG15:4518:55MON, WED, FRI 22 JUN 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGSURAT
OG144/142KQHIXG15:4518:55MON, WED, FRI 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGSURAT
OG145IXGISK16:4017:40MON, FRI01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG145IXGISK17:0518:05SUN01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG145IXGISK16:4017:40MON, FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG145IXGISK17:0518:05SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG146ISKIXG18:1519:15MON, FRI01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG146ISKIXG18:3019:30SUN01 JUL 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG146ISKIXG18:1519:15MON, FRI31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG146ISKIXG18:3019:30SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG147IXGNAG09:1010:35TUE, THU 01 AUG 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG147IXGNAG10:2011:45SUN01 AUG 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG147IXGNAG09:1010:35TUE, THU 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG147IXGNAG10:2011:45SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG148NAGIXG11:0012:25TUE, THU 01 AUG 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG148NAGIXG12:1013:35SUN01 AUG 2021 - 30 OCT 2021DIRECT0
OG148NAGIXG11:0012:25TUE, THU 31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG148NAGIXG12:1013:35SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022DIRECT0
OG148/121NAGIDR11:0014:25TUE,THU01 AUG 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG148/121NAGIDR11:0014:25TUE,THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG148/137NAGJDH12:1016:10SUN01 AUG 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG148/137NAGJDH11:0016:25TUE,THU01 AUG 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG148/137NAGJDH12:1016:10SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG148/137NAGJDH11:0016:25TUE,THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG148/145NAGISK12:1018:05SUN01 AUG 2021 - 30 OCT 2021CONNCETINGBELGAUM
OG148/145NAGISK12:1018:05SUN31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGBELGAUM
OG154/OG121/OG123TIRKQH11:1016:00TUE,THU31 OCT 2021 - 26 MAR 2022CONNCETINGIXG/IDR

NOTE : The above mentioned Schedule from 31st Oct'21 - 26th Mar'22 is subject to regulatory approval